Gastouder

De Kleine Kabouter

Klachten regeling

Bij meningsverschillen kan Loky de ouder(s) c.q. gastouders helpen gesprekken voor te bereiden.Wanneer er een verschil van mening blijft ontstaan, bestaat de mogelijkheid dat Loky een gesprek met beide partijen aangaat.

Tevens is Loky aangesloten bij de SKK (Stichting Klachtencommissie Kinderopvang).

De SKK is een onafhankelijke instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden.

Wanneer u een klacht heeft en er samen met de betreffende bemiddelingsmedewerker niet uit komt kunt u op deze instantie een beroep doen.