Gastouder

De Kleine Kabouter

Opzegtermijn

Voor beide partijen geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Loky dient minimaal twee kalender maanden van te voren schriftelijk van een beëdiging op de hoogte te worden gebracht door de ouder en/of de gastouder die opzegt. De ouder hanteert ook naar de gastouder een opzegtermijn van twee maanden.

De ouder dient er rekening mee te houden dat overplaatsingen naar een kinderdagverblijf of naschoolse opvang (soms) op zeer kort termijn wordt aangeboden, dit ontslaat hen niet van de twee maanden opzegtermijn.

De ouders zijn zelf verantwoordelijk om de belastingdienst te informeren wanneer de koppeling wordt beëindigd.