Gastouder

De Kleine Kabouter

Vervangende opvang

Tijdens het koppelingsgesprek (gastouder, ouders, bemiddelingsmedewerker) wordt er overlegd of ouder(s) vervangende opvang denken nodig te hebben in geval van ziekte, vakantie e.d. van de gastouder. Zo ja, dan gaat de bemiddelingsmedewerker op zoek naar een vervangende-gastouder. De gastouders van Loky werken vaak wijkgericht samen zodat continuïteit geen probleem hoeft te zijn en een kindje tijdig kan wennen bij de vervangende gastouder. Ouders blijven zelf verantwoordelijk om tijdig aan te geven wanneer ze hiervoor in aanmerking willen komen. Voor de zomervakantie en kerstperiode verzoeken wij aan ouders dit twee maanden van tevoren aan te geven naar gastouder en gastouderbureau.