Verkennen

Wij zijn van mening dat het goed is als u zich oriënteert in de kinderopvang. Het gaat tenslotte om uw kind(eren). Wij hebben alle relevante informatie over gastouderopvang voor u op de website gezet, zodat u deze informatie rustig kunt lezen. Heeft u een vraag of wilt iemand spreken neem dan (telefonisch) contact met ons op.

Inschrijven

Als er sprake is van een klik tussen u en Gastouderservice Take Care kunnen we van start gaan. U schrijft zich in via de website. Dit kan via inschrijven. U ontvangt van ons binnen één werkdag een bevestiging van uw inschrijving. Wij gaan daarna voor u op zoek naar een voor u geschikte gastouder en als er een geschikte gastouder is, wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek, waarbij zowel u als de gastouder aanwezig is. De afspraak wordt gemaakt op het opvangadres. Als de afspraak gemaakt is sturen wij u een bevestiging van de afspraak.

Kennismaking

De kennismaking vindt plaats op het opvangadres op de door u gemaakte afspraak met Gastouderservice Take Care. In eerste instantie wordt gekeken of er sprake is van een klik tussen u en de gastouder. Als er sprake is van een klik wordt u in kennis gesteld van het pedagogisch beleidsplan, de meldcode en van de algemene voorwaarden van Gastouderservice Take Care.

Contract

Wanneer het inschrijvings- en kennismakingsproces tot ieders tevredenheid is doorlopen kan er worden overgegaan tot het tekenen van een contract. Als het contract door alle partijen is ondertekend kan een aanvraag worden gedaan voor een kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Omdat iedere opvangsituatie verschillend is, biedt Gastouderservice Take Care de mogelijkheid om te kiezen uit 3 verschillende soorten contracten. Wij adviseren ouders en gastouders hierover van te voren goed na te denken.

Proefperiode

Wanneer de gastouderopvang de eerste maand niet naar ieders tevredenheid is doorlopen, kan het contract kosteloos worden geannuleerd. U heeft dan geen opzegtermijn van 1 maand.

Evaluatie

Jaarlijks wordt de gastouderopvang met u geëvalueerd aan de hand van een evaluatieformulier. Om de kwaliteit van het gastouderbureau te waarborgen is de eis vanuit de Overheid (Wet kinderopvang) gesteld dat de houder (het gastouderbureau) jaarlijks de gastouderopvang met de vraagouders evalueert en deze schriftelijk vastlegt.