Gastouder

De Kleine Kabouter

Klachtenregeling

Klachten

Als ouder heeft u het recht een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dat is bij de wet zo geregeld; de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Gastouderservice Take Care laat haar klachten onpartijdig beoordelen, hiervoor heeft zij zich aangesloten bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Bij onvrede over de dienstverlening kunt u in eerste instantie contact zoeken met de desbetreffende persoon. Vaak is er sprake van een misverstand en kan een gesprek met de betreffende persoon al voldoende uitkomst bieden. Wanneer dit niet het geval is kunt u te allen tijde contact opnemen met de houder van Gastouderservice Take Care; Jolijn Hendriks. Samen kunnen we kijken wat het probleem is en hoe dit probleem het beste opgelost kan worden. Wanneer ook dit niet de gewenste resultaten geeft, of wanneer uw voorkeur uitgaat naar een onafhankelijke behandeling van uw klacht kunt u zich wenden tot Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij het Meldpunt.

Het Meldpunt is voor klachten en informatie dagelijks beschikbaar onder het nummer 0900-0400034.

Kijk voor meer informatie over het melden van een klacht en de werkwijzen van Stichting Klachtencommissie Kinderopvang in het klachtenreglement op de site van Take Care.