Gastouder

De Kleine Kabouter

Voordelen van een gastouder die bij een gastouderbureau is aangesloten

1) de gastouder is geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen

2) Veel persoonlijke aandacht bij de gastouder

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Doordat een gastouder minder kinderen tegelijkertijd opvangt dan een leidster in het kinderdagverblijf of de BSO heeft een gastouder meer tijd en aandacht voor uw kind. Zo kan de gastouder snel en goed inspelen op de behoeftes, het karakter, de voorkeuren en de talenten van uw kind. Uw gastouder heeft oog voor uw kind als individu en stimuleert zijn eigen inbreng. Op deze manier ontwikkelt uw kind zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

3) Gastouderopvang is samen spelen en ontdekken

Veel gastouders vangen kinderen uit meerdere gezinnen op. Zo komt uw kind al vroeg met andere kinderen in contact. De groep is evenwichtig samengesteld en bestaat uit maximaal 6 kinderen. Op deze manier kan uw kind samen met anderen spelen en aan zijn sociale vaardigheden werken, maar verdrinkt het niet in de drukte. Er is ruimte om je even terug te trekken of iets voor jezelf te doen.

4) Gastouderopvang vindt plaats in veilige, gezonde en gecontroleerde woningen

De woningen waarin gastouders werken zijn veilig en gezond. Bij de gastouder wordt regelmatig gecontroleerd of de omgeving nog aan de eisen voldoet en is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Jaarlijks wordt er door het gastouderbureau een Risico-inventarisatie en Evaluatie Veiligheid en Hygiëne afgenomen. Dit waarborgt een veilige en vertrouwde opvang voor uw kind.

5) Gastouderopvang is gezellige en vertrouwde opvang

Een kind kan zich optimaal ontwikkelen in een veilige, rustige omgeving waar het zich thuis voelt. Gastouderopvang vindt plaats bij de gastouder. Een huiselijke omgeving dus die erg vertrouwd aanvoelt. Bovendien ziet uw kind iedere dag hetzelfde vertrouwde gezicht van de gastouder. Dit is een wezenlijk verschil met de institutionele opvang van een kinderdagverblijf of BSO waar meerdere leidsters op een groep staan en uw kind iedere dag met andere leidsters van doen heeft.

6) Een kind is meer op zijn gemak bij de gastouder

Uit een recente studie van de Universiteit van Leiden blijkt dat kinderen in de gastouderopvang een hogere mate van welbevinden ervaren dan kinderen in het kinderdagverblijf. Dit betekent dat zij zich veiliger en meer ontspannen voelen en meer genieten van de activiteiten waarmee zij bezig zijn. Kinderen in de gastouderopvang voelen zich beter omdat de sensitiviteit van de gastouders hoger is, de geluidsniveaus in de gastouderopvang lager zijn en de groepsgrootte kleiner is dan in het kinderdagverblijf.

7) Gastouderopvang is professionele opvang

Gastouders zijn professionele opvoeders. Zij beschikken allemaal over een diploma in de zorg en welzijn of pedagogiek en een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Daarnaast is iedere gastouder in het bezit van een Verklaring omtrent het Gedrag, en indien de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, bezitten alle volwassen huisgenoten er ook één.

8) Gastouderopvang is voordeliger

Wanneer u gebruik maakt van geregistreerde gastouderopvang heeft u recht op kinderopvangtoeslag. U hoeft geen dagdelen af te nemen, maar u betaalt per uur. U betaalt dus alleen de uren die u afneemt! Dit kan u als gezin al snel duizenden euro’s per jaar opleveren ten opzichte van het kinderdagverblijf of de BSO.

9) Gastouderopvang is flexibel en geeft rust

U kunt met uw gastouder afspraken maken over de begeleiding en dagindeling van uw kind. Vaak heeft de gastouder de mogelijkheid om in te spelen op uw persoonlijke wensen. Gastouderopvang kent geen openings- en sluitingstijden. Iets later de kinderen ophalen, af en toe een late vergadering bijwonen en uw kind laten mee-eten met het gastgezin is meestal geen probleem. Veel gastouders bieden zelfs de mogelijkheid om uw kind ook op te vangen indien deze ziek is. Zo hoeft u geen vrije dag op te nemen. Dit alles zorgt voor rust in uw gezin.