Gastouder

De Kleine Kabouter

Vakantie’s en nationale feestdagen

Vakantie en nationale feestdagen

– Tijdens vakanties van de ouder hoeft deze niet door te betalen mits het maximaal 5 weken per jaar is.

– Vakanties van de gastouder dienen minimaal vier weken van te voren worden doorgegeven aan de ouder en Gastouderservice Take Care. Tijdens de vakantie ontvangt de gastouder geen vergoeding. De bureaukosten worden wel in rekening gebracht. De declaratie van de gastouder dient van te voren te worden ingediend.

– Tijdens de vakantie van de gastouder dient de ouder zelf zorg te dragen voor een andere vorm van kinderopvang. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de ouder een beroep doen op Gastouderservice Take Care voor vervangende opvang. Gastouderservice Take Care gaat dan op zoek naar een vervangende gastouder voor de vakantieperiode. Gastouderservice Take Care heeft hiervoor een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.