Gastouder

De Kleine Kabouter

Ziektebeleid

Ziektebeleid

Als een kind ziek is, kan het niet naar de opvang komen. Dat geldt als je kind:

  • een lichaamstemperatuur hoger dan 38 graden heeft
  • volledige  1-op-1 aandacht nodig heeft
  • een besmettelijke ziekte heeft
  • pijn heeft

Koorts

Mijn regel is dat kinderen met een temperatuur boven de 38 graden niet gebracht mogen worden, of opgehaald moeten worden. Als je kind minder koorts heeft maar zich toch heel ziek voelen, kan ik besluiten dat het beter is dat hij of zij wordt opgehaald. Ik adviseer om kinderen pas weer naar de opvang te brengen als hij of zij 24 uur koortsvrij is.

1-op-1 aandacht

Omdat er meerdere kinderen aanwezig zijn, is er weinig mogelijkheid om een kind gedurende de hele dag 1-op-1 aandacht te geven. Het kind moet dan worden opgehaald. Of thuisblijven.

Besmettelijke- en infectieziekten

We overleggen bij een besmettelijke- of infectieziekte of je kind kan komen. Voorbeelden zijn: waterpokken, krentenbaard, kinderzeer, hoofdluis, de bof, kinkhoest, mazelen, rode hond, roodvonk, RS-virus, hersenvliesontsteking en geelzucht. Ook ziekte met ernstige diarree of braken als gevold. Of een andere (eventuele) besmettelijke ziekte die risico voor anderen meebrengt. Bijvoorbeeld COVID-19. Als er een besmettelijke ziekte onder de kinderen heerst, horen de ouders dit meteen.

Pijn

Als een kind meerdere keren klaagt over pijn, bel ik op voor overleg.

Als je kind ziek wordt tijdens een opvangdag

Als je kind ziek wordt op de opvang, controleer ik de symptomen en de temperatuur van het kind. Als ik denk dat het kind ziek is, bel ik om hem/haar op te laten halen.

Medicijnen toedienen

Moet ik als gastouder jouw kind medicijnen geven? In dat geval moeten de ouders/verzorgers een medicijnverstrekking-formulier invullen en ondertekenen. Daarin moet duidelijk staan omschreven welk medicijn toegediend moet worden. En ook op welke tijden, in welke hoeveelheid en op welke wijze.

Wat is mijn handelswijze bij noodgevallen?

Ik breng de ouders en gastouderbureau DOT zo spoedig mogelijk op de hoogte als het kind tijdens de opvang naar een huisarts of ziekenhuis moet. Dan vul ik een ongevallen-registratieformulier in.