Gastouder

De Kleine Kabouter

Ziektebeleid

Ziektebeleid

 Bij De Kleine Kabouter kunt u uw kind altijd brengen, behalve wanneer het ziek is.

In het belang van het kind zelf en in het belang van de andere op te vangen kinderen vang ik geen zieke kinderen op. Want een onschuldige aandoening kan toch infectiegevaar met zich mee brengen.

Wat versta ik onder ‘ziek’?

Ik geef hieronder 4 punten aan wanneer ik vind dat een kind ziek is:

* het een lichaamstemperatuur boven de 38 graden heeft

* het 1-op1 aandacht nodig heeft

* het een besmettelijke ziekte heeft

* het pijn heeft

Koorts

Sommige kinderen hebben vaak verhoging, andere kinderen hebben nooit koorts. Koorts heeft ook op elk kind een andere uitwerking. Het ene kind voelt zich bij 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind bij 39 graden nog lekker aan het spelen is. Mijn regel is dat kinderen met een temperatuur boven de 38 graden niet gebracht mogen worden, dan wel opgehaald moeten worden. Mocht uw kind minder koorts hebben maar zich toch heel ziek voelen, dan kan ik besluiten dat het beter is dat uw kind thuis wordt opgevangen. Ik adviseer om uw kind pas weer naar de opvang te brengen als hij/zij 1 dag koortsvrij is geweest.

1-op-1 aandacht

Een kind dat 1-op-1 aandacht nodig heeft,voelt zich niet lekker om wat voor reden dan ook. Omdat er meerdere kinderen aanwezig zijn is er weinig mogelijkheid om een kind gedurende de hele dag 1-op1- aandacht te geven. Ik ga ervan uit dat kinderen zich in een dergelijke situatie thuis het meeste op hun gemak voelen.

Besmettelijke- en infectieziekten

Overleg bij een besmettelijke- of infectieziekte of u uw kind kunt brengen. Voorbeelden zijn: waterpokken, krentenbaard, hoofdluis, de bof, kinkhoest, mazelen, rode hond, rookvonk, RS-virus, hersenvliesontsteking en geelzucht. Meestal kan een kind gewoon komen omdat de ziekte al niet meer besmettelijk is op het moment dat het zich openbaart of omdat besmetting toch niet is te voorkomen. Soms blijkt na overleg dat het kind niet op de opvang kan komen. Indien er een besmettelijke ziekte onder de kinderen heerst, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Pijn

Wanneer uw kind meerdere keren klaagt over pijn bel ik u op om te overleggen wat raadzaam is.

Stel dat uw kind ziek wordt tijdens een opvangdag

Als uw kind ziek wordt tijdens het verblijf op de opvang, controleer ik de symptomen en de temperatuur van het kind. Ik beoordeel vervolgens of uw kind ziek is volgens de hierboven genoemde punten. Mocht dit zo zijn dan dient u uw kind op te komen halen. Ten aller tijden neem ik contact met u op.

Medicijnen toedienen

U kunt een verzoek hebben om uw kind medicijnen of zelfzorgmiddelen toe te dienen. In dit geval laat ik u een medicijnverstrekking formulier invullen en ondertekenen, waarin duidelijk wordt aangegeven welk medicijn, op welke tijden, in welke hoeveelheid en op welke wijze toegediend moet worden.

Wat is mijn handelswijze bij noodgevallen?

Ik breng u en Loky zo spoedig mogelijk op de hoogte als er tijdens de opvang met uw kind een huisarts of ziekenhuis bezocht moet worden. Daarbij vul ik een registratieformulier (bijna) ongevallen in.