Gastouder

De Kleine Kabouter

Huisreglement van De Kleine Kabouter

Openingstijden

U kunt uw kind brengen tussen 7.30 en 8.00 en ophalen tussen 17.30 en 18.00. (van deze tijden mag afgeweken worden)

Ik ben het hele jaar geopend met uitzondering van:

* de nationale feestdagen

* mijn eigen vakantie

De data van de sluitingsdagen kunt u terug vinden op de website.

Wennen

Uw kind mag twee weken voor de officiële datum 2x 2 uur (9.00 – 11.00) wennen bij De kleine kabouter. Dit om u en uw kind de gelegenheid te bieden kennis te maken met mij en mijn omgeving.

Afmelden en ophalen

Indien uw kind niet komt, stel ik het op prijs als u dit voor 8.15 uur meldt. De uren moeten dan evengoed worden doorbetaald. Als uw kind door iemand anders dan de ouders wordt opgehaald, moet u mij hiervan van te voren op de hoogte stellen. Zonder duidelijke afspraken hierover geef ik uw kind niet mee aan een voor mij onbekende. Kinderen moeten voor de eindtijd worden opgehaald. Indien dat door onvoorziene omstandigheden niet lukt, laat dat dan even weten. De tijd dat uw kind bij mij extra is wordt wel in rekening gebracht.

Verzorging

De broodmaaltijd, het drinken en de tussendoortjes worden door De Kleine Kabouter verzorgd. Hiervoor betaald u een bedrag van € 2,00 per kind per dag. U dient zelf zorg te dragen voor flesvoeding, dieetvoeding, luiers en de billendoekjes.

Voor de reserve kleding en overige spullen (speen en/of knuffel) van uw kind zijn er bij de gastouder mandjes voorzien van naam aanwezig.

Traktatiebeleid

Bij de verjaardag of het afscheid mag uw kind trakteren. Houd rekening met een gezonde keuze.

Ziekte

Zie hiervoor het ziektebeleid.

Dagen ruilen of extra dagen opvang

Bij De Kleine Kabouter is er, zolang er plek is, mogelijkheid voor het ruilen van dagen. Ook kunt u altijd informeren of er een plekje is om een dagje extra te kunnen komen. De uren die u dan extra afneemt worden in rekening gebracht.

Informatie ontwikkeling van uw kind

Ik streef ernaar de kinderen 2x per jaar te observeren. Hiervan krijgt u een kopie en n.a.v. deze bevindingen kunt u altijd een gesprek aanvragen.

Huisregels

Binnen de woning van De Kleine Kabouter mag er niet gerookt worden en ook huisdieren worden niet toegelaten bij het brengen en ophalen van de kinderen. De kinderen mogen binnen niet rennen en klimmen op de meubels, daar is de tuin en/of speeltuin een uitdaging voor.

Adreswijziging

Bij wijzigingen van uw adres en/of telefoonnummer dient u dit z.s.m. door te geven. U kunt hiervoor ook een e-mail sturen naar gastouderdekleinekabouter@outlook.com.

Privacy

De persoonsgegevens van ouders en/of verzorgers en kinderen, die De Kleine Kabouter van u en uw kinderen vraagt en vastlegt, worden niet aan derde verstrekt. U heeft als ouder en/of verzorger recht op inzage in deze gegevens.

Verzekering

Zowel ouder(s)- als gastouders moeten WA-verzekerd zijn. Tevens heeft de gastouder een bedrijfsverzekering.

Overdracht basisschool

Als uw kind De Kleine Kabouter verlaat, wordt er een overdracht van gastouder naar basisschool formulier doorgenomen ten behoeve van de overstap van uw kind naar de basisschool. Als ouder kunt u dit formulier meenemen bij het intakegesprek op school. Ook word er een exit -formulier door de vraagouder ingevuld.

Als uw kind in de zomervakantie of aan het eind van het jaar 4 jaar wordt, is verlening van de opvang wellicht wenselijk. In overleg kunnen we beoordelen of dit mogelijk is.

Meningsverschillen

Meningsverschillen worden in eerste instantie door ouder(s) en gastouder zelf besproken.